recyklan popl.: 0.-K
   Vaeka ovln 30 cm      cena v. DPH: 23.-K
katal.slo: 200014Vaeka ovln 30cm

*vaeka je zhotovena z jednoho kusu kvalitnho bukovho deva s certifiktem FSC
*urena k vestrannmu vyuit - k mchn studench i teplch pokrm
*nepokrbe povrchovou pravu ndob
vyrobeno v R

Vaeka ovln 30 cmAutorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku