recyklan popl.: 0.-K
   Vaeka kulat s rohem 35 cm      cena v. DPH: 25.-K
katal.slo: 200011Vaeka kulat s rohem 35 cm

* vaeka je zhotovena z jednoho kusu kvalitnho bukovho deva s certifiktem FSC
* urena k vestrannmu vyuit - k mchn studench i teplch pokrm
* pidan roh u vaeky zamch pokrm i v tko pstupn sti hrnce
* nepokrbe povrchovou pravu ndob
vyrobeno v R

Vaeka kulat s rohem 35 cmAutorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku