recyklační popl.: 0.-Kč
   Křižovatka      cena vč. DPH: 45.-Kč
katal.číslo: 100746KřižovatkaKat. číslo: 545/112
KřižovatkaAutorský poplatek dle vyhl. č. 488/2006Sb. je zahrnut v ceně výrobku