recyklan popl.: 0.-K
   zdov krosna      cena v. DPH: 200.-K
katal.slo: 100730zdov krosna
Krosna uren k noen dt na zdech, i pes jednoduchou konstrukci je pohodln.
zdov krosnaAutorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku