recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov Z009      cena v. DPH: 92.-K
katal.slo: 100711Sky paprov Z009
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov Z009Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku