recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov Z008      cena v. DPH: 124.-K
katal.slo: 100710Sky paprov Z008
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov Z008Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku