recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov Z006      cena v. DPH: 124.-K
katal.slo: 100709Sky paprov Z006
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov Z006Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku