recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov Z004      cena v. DPH: 129.-K
katal.slo: 100708Sky paprov Z004
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov Z004Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku