recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov Z002      cena v. DPH: 137.-K
katal.slo: 100706Sky paprov Z002
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov Z002Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku