recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov Z001      cena v. DPH: 104.-K
katal.slo: 100705Sky paprov Z001
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov Z001Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku