recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov X002      cena v. DPH: 117.-K
katal.slo: 100704Sky paprov X002
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov X002Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku