recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov W001      cena v. DPH: 149.-K
katal.slo: 100699Sky paprov W001
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov W001Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku