recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov WE01T      cena v. DPH: 244.-K
katal.slo: 100697Sky paprov WE01T
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov WE01TAutorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku