recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov U004      cena v. DPH: 137.-K
katal.slo: 100690Sky paprov U004
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov U004Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku