recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov U003      cena v. DPH: 129.-K
katal.slo: 100689Sky paprov U003
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov U003Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku