recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov U002      cena v. DPH: 129.-K
katal.slo: 100688Sky paprov U002
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov U002Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku