recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov U001      cena v. DPH: 115.-K
katal.slo: 100687Sky paprov U001
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov U001Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku