recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov T021      cena v. DPH: 150.-K
katal.slo: 100683Sky paprov T021
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov T021Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku