recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov T002      cena v. DPH: 149.-K
katal.slo: 100667Sky paprov T002
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov T002Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku