recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov T001      cena v. DPH: 131.-K
katal.slo: 100666Sky paprov T001
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov T001Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku