recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov S053      cena v. DPH: 126.-K
katal.slo: 100655Sky paprov S053
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov S053Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku