recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov S012      cena v. DPH: 155.-K
katal.slo: 100650Sky paprov S012
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov S012Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku