recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov S001      cena v. DPH: 149.-K
katal.slo: 100639Sky paprov S001
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov S001Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku