recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov R001      cena v. DPH: 150.-K
katal.slo: 100618Sky paprov R001
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov R001Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku