recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov PRO02      cena v. DPH: 229.-K
katal.slo: 100594Sky paprov PRO02
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov PRO02Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku