recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov O001      cena v. DPH: 228.-K
katal.slo: 100583Sky paprov O001
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov O001Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku