recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov N004      cena v. DPH: 160.-K
katal.slo: 100569Sky paprov N004
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov N004Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku