recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov N002      cena v. DPH: 150.-K
katal.slo: 100567Sky paprov N002
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov N002Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku