recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov N001      cena v. DPH: 200.-K
katal.slo: 100566Sky paprov N001
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov N001Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku