recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov NA01      cena v. DPH: 150.-K
katal.slo: 100565Sky paprov NA01
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov NA01Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku