recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov M008      cena v. DPH: 220.-K
katal.slo: 100562Sky paprov M008
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov M008Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku