recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov M007      cena v. DPH: 240.-K
katal.slo: 100561Sky paprov M007
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov M007Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku