recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov M004      cena v. DPH: 200.-K
katal.slo: 100558Sky paprov M004
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov M004Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku