recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov M003      cena v. DPH: 180.-K
katal.slo: 100557Sky paprov M003
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov M003Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku