recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov M002      cena v. DPH: 210.-K
katal.slo: 100556Sky paprov M002
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov M002Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku