recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov M001      cena v. DPH: 210.-K
katal.slo: 100555Sky paprov M001
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov M001Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku