recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov L001      cena v. DPH: 149.-K
katal.slo: 100538Sky paprov L001
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov L001Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku