recyklan popl.: 0.-K
   Cestovn adaptr staviteln      cena v. DPH: 555.-K
katal.slo: 100511Univerzln cestovn adaptr World Adapter pro obyvatele R a SR cestujc do zahrani - umouje pipojen ve vce jak 150 zemch svta.
Propoj spotebie se vemi 3-plovmi uzemnnmi zsuvkami tdy I a II po celm svt.
Typy vsuvnch vidlic: Velk Britnie, vcarsko, Itlie, Austrlie, na, USA, Japonsko.
Bezpenostn tlatko pro zajitn polohy a pro vytaen ze zsuvky.
AC 100V - 250V / 10A max., nen pevodnkem napt.
Cestovn adaptr staviteln

Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku