recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov K001      cena v. DPH: 179.-K
katal.slo: 100510Sky paprov K001
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov K001Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku