recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov I004      cena v. DPH: 99.-K
katal.slo: 100508Sky paprov I004
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov I004Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku