recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov I003      cena v. DPH: 119.-K
katal.slo: 100507Sky paprov I003
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov I003Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku