recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov H003      cena v. DPH: 175.-K
katal.slo: 100490Sky paprov H003
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov H003Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku