recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov H001      cena v. DPH: 180.-K
katal.slo: 100488Sky paprov H001
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov H001Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku