recyklan popl.: 0.-K
   Sky paprov F001      cena v. DPH: 159.-K
katal.slo: 100482Sky paprov F001
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky paprov F001Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku