recyklan popl.: 0.-K
   Sky papr. 7468      cena v. DPH: 98.-K
katal.slo: 100466Sky papr. 7468
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky papr. 7468Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku