recyklan popl.: 0.-K
   Sky papr. 1466      cena v. DPH: 99.-K
katal.slo: 100464Sky papr. 1466
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky papr. 1466Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku