recyklan popl.: 0.-K
   Sky papr. 1404      cena v. DPH: 230.-K
katal.slo: 100460Sky papr. 1404
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky papr. 1404Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku