recyklan popl.: 0.-K
   Sky papr. 0440      cena v. DPH: 65.-K
katal.slo: 100450Sky papr. 0440
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky papr. 0440Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku