recyklan popl.: 0.-K
   Sky papr. 0430 STING      cena v. DPH: 117.-K
katal.slo: 100449Sky papr. 0430 STING
Vysavae, kter sek pouvaj-> Znaky vysava
Sky papr. 0430 STINGAutorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku