recyklan popl.: 0.-K
   Cestovn adaptr 1783.1501      cena v. DPH: 450.-K
katal.slo: 100218Cestovn adaptr 1783.1501
Cestovn adaptr pro vechny zsuvky ve svt
Cestovn adaptr 1783.1501Autorsk poplatek dle vyhl. . 488/2006Sb. je zahrnut v cen vrobku